Tuesday, 13 September 2011

MODEL PENGAJARAN - PROBLEM BASED LEARNING (PBL)

MODEL PENGAJARAN - PROBLEM BASED LEARNING (PBL)


Problem Based Learning (PBL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi pelajar untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah digunakan untuk merangsang daya berfikir dalam situasi berorientasi masalah. Peranan guru adalah menyediakan masalah, mengajukan pertanyaan, dan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

PBL merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk menyelesaikan masalah melalui kaedah ilmiah sehingga pelajar dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki kemahiran menyelesaikan masalah tersebut.


Ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL)
·       
  * Persoalan atau masalah.
· * Berfokus pada masalah.
· * Penyelidikan autentik (berdasarkan fakta sebenar).
· * Menghasilkan produk/karya dan membentangkannya
· * Kerjasama.


Tahap-Tahap PBL


Pengajaran berdasarkan masalah terdiri dari lima tahap, seperti dijelaskan jadual berikut:


Tahap
Kegiatan guru
Tahap 1 :
Orientasi pelajar terhadap masalah
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perkara yang diperlukan untuk memotivasi pelajar agar terlibat dalam aktiviti penyelesaian masalah yang dipilihnya.
Tahap 2 :
Mengorganisasi pelajar untuk belajar
Guru membantu pelajar mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Tahap 3 :
Membimbing penyelidikan individual dan kumpulan.
Guru mendorong pelajar untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta menyelesaikan masalahnya.
Tahap 4 :
Mengembangkan dan membentangkan hasil penyelidikan.
Guru membantu pelajar merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka membahagikan tugas.
Tahap 5 :
Menganalisis permasalahan
Guru membantu pelajar melakukan refleksi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.   

1 comment:

  1. pengisian blog yg menarik.. tahniah..

    t kasih sudi follow blog saya..

    ReplyDelete